Gå til hovedindhold
 

En gruppe drenge på fem til 10 år leger vildt. Det sker i kældre, krat og på på parkeringspladser - steder de kender godt fra deres lokale drengekultur.

I filmen siger børnekulturforsker Flemming Mouritsen:

- I virkeligheden skelner børnene kraftigere end voksne mellem hvad der er fiktion og fantasi ... og hvad der er virkelighed. Man kan sige at legens tema er krig, men legens praksis er det modsatte, nemlig samarbejde, fællesskab. Den slags leg har alle de der kvaliteter, vi ellers dyrker. (...)  Deres skydelyde er meget forskellige, der er lokale varianter. De kommer altid præcist. Det er en måde at kultivere et lydligt rum.

Filmprojektet fokuserer konsekvent på æstetiske og relationelle dimensioner i drengeleg - samt i dokumentarisk praksis.

Optagelserne skete i over fire weekender i maj 1991. Udstyret rummede kamera og optager i samme bærbare kamera. Vi brugte det bedste kompakte udstyr for den tid. Samtidig var et håndholdt og mobilt udstyr en forudsætning for, at vi kunne følge legen og indgå i tæt udveksling med drengene. Efter hver optagedag havde vi - børn og voksne -  fælles gennemsyn på et stue-tv.

Medproducent: Klaus Lasvill Mortensen. Produktionen skete i regí af Foreningen Vildskud i samarbejde med Nicholas, Kristoffer, Silas, Claus og Ulrik fra Byagerparken ved Beder. Sidse Stephensen fortæller om vild pigeleg. Børnekulturforsker Flemming Mouritsen giver interview.

Støtte: Århus Filmværksted, Det Danske Videoværksted, Fredsfonden, Egmondt Fonden, Pædagogisk Medhjælper Forbund/PMF.

Film: - det er livet det handler om!  En video om drenges vilde lege (24:00) 1991

 

Film, tegnefilm, reklamer, ja selv tv-avisen - endog bøger - kan bruges som lager for legenes udtryk og fortællinger. Herfra hentes figurer, handlingsgange, dialoger, talemåder, engelsksnak, bevægelser, gestus, stemmeføringer, måder at gå på, måder at sætte sig på, måder at spytte på, måder at dø på ikke mindst, måder at ralle på, alt muligt omsat ofte artistisk i legene. Ikke sjældent parodierer de det.

Uddrag af artiklen: ’Drengeleg og actionmænd’ v. Flemming Mouritsen. Ledsagehæfte til: - det er livet det handler om!  En video om drenges vilde lege. Udgivet af Foreningen Vildskud, 1991.

Andre artikler:

’Det intersubjektive kamera – om dokumentarfilmen og den etnografiske metode’ v. Hanne Miriam Larsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 45. 2002, s. 40 - s. 49

Artikel fra et andet projekt med samme drengegruppe: ’Så gør jeg sådan her … nærmest. Et kropsfænomenologisk blik på leg med kamera'  v. Lars Henningsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 45. 2002, s. 60 - s. 67

 

Maj 1991. Klaus Lasvill Mortensen, medproducent og far til to af drengene, sagde spontant under optagelserne:

- det vi laver her, er en hyldest til drenge og deres vilde lege!

Image
det er livet der handler om
Image
det er livet
Image
det er livet der handler om
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
flemming mouritsen
Image
flemming mouritsen
Image
flemming mouritsen
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Image
det er livet
Billedtitel
Gruppen - Kristoffer, Klaus, Ulrik, Claus, Silas, Lars og Nicholas