Gå til hovedindhold
 

lars

 

Der er flere veje

Jeg er nysgerrig efter det, der knapt anes, det som er på vej, det måske oversete og det, som let forsvinder i selvfølgeligheder. Noget er af kulturel art. En leg, en skitse på en bagside, et blik, et nik, en stump video, et vink på Messenger. Eller spor. Udviskede eller bare undervejs. Det kan ha’ form af lys, streg eller et aftryk.

En lidt anden - men slet ikke divergerende vej - gælder deltagelsen, det vi skaber mellem os. Det mellemværende. Nu og over tid. Som reaktion, aktion, synliggørelse, bestræbelse eller bekræftelse.

 

Der er billeder

visualremarks.dk byder på produktioner, artikler, essays, notater, gensvar, eksempler, bemærkninger, reversioneringer, iagttagelser og skitser.

Hjemmesidens umiddelbare fremtræden består af billeder. Det er et bevidst valg. Hvert projekt rummer dog korte fakta, der er suppleret med links og relevante citater.

Som gæst her har du mulighed for at opsøge en hel del læsestof. Vejen til denne kollektion af tekster kan gå via denne menu. Dér er oversigt vedr. tekster og film mv.

Men … eller rettere, og … det er også muligt nysgerrigt og på egne måder at forfølge fotografier, stills og videoer.

 

Der er nogen med i projekterne

Tak til alle fagfolk, værter, familier, børn ... i baghaver, i bjerge og jungle, storbyer og landsbyer, i institutioner, værksteder, udstillingssteder og kunstprojekter.

Hvor en personlige erfaring og/eller et holdningspræget statement kommer på banen, er dette fulgt af et LH. Nogle steder ses også et GAA - det sker, når såvel oplevelse som erfaring er delt med billedkunstner Grete Aagaard.

 

Mit arbejdsfelt centrerer sig nu om teamet bag kunstplatformen Sigrids Stue og urbane overgangsprocesser; by som billede, som sociale relationer, som erindring og reaktion.

Dog er jeg til stadighed optaget af afstikkere til mine venner blandt oprindelige folk i Ecuador … og, kan man sige, omformningen af folk og geografier dér på ækvatorlinien virker synkron til en del af det, der sker fx i Århus Vest.

/ LH

 

 

I kredits på film mv ses forskellige betegnelser for tilhør og organisering: Foreningen Vildskud, Zip Zap Video, Imagine Reality, Sigrids Stue - kunstprojekt og platform for samtidskunst i Gellerup samt Visual Remarks. Det hele har udviklet sig og ændret sig.

Fagfolk, medskabere og samarbejdspartnere er skrevet ind på rette steder. Hvor det ikke er oplyst hvem, der har ført kamera og redigeret, er disse opgaver varetaget mig samt medvirkende indimellem i forskelligt omfang og i varierende konstellationer.

KKArt / KUFA Kunstnernes Fagforening har været min gennemgående produktionelle og økonomiske struktur stort set hele vejen igennem.  /LH

 

lars om

 

Seneste og fortsatte initiativer

Revidering af hjemmeside www.visualremarks.dk. Nyt: Direkte indgang via 'Briefing'. Nye opslag 'Finder sted' og 'Memory Matter'. 'Folk og stemmer' tjekket og udviklet med familien Poaquiza, EC. Korte essays som intro til projekter. 'Cyanotypi - en guide' færdig og uploadet. Forår -24

Finder sted. Snapshots fra 60 meters højde i en bydel i opbrud. Luftfotografi fra drage. Gellerupparken. Billedserier, udsagn og igangsættende tekster. Optagelser siden 2015 og fortsat. Sigrid Stues skriftserie. Under fortsat udarbejdelse, forår -24

Finder sted. Erindring, rekonstruktion og kort eller luftfotografier lag-på-lag fra den centrale del af Gellerupparken. Febr. -23 og fortsat

Beretninger og video fra Simiátug. Fortsat produktivt samarbejde med familien Poaquiza, Andes, Euador. 2011 og frem

BLÅT - VILDE - PLANTER. Cyanotypi på parkeringspladser og byggegrunde i Gellerup. Steder, som venter på et byggeri. Men der er liv, hvor vi tror, der ikke er noget. Okt. -22

By som billede. Det, som er. Og det, som blir’ til. Essay om visualisering, erindring, fotografisk realisme og 3D billeder. Sigrid Stues skriftserie. -22

LUFTSKIB. En skrøbelig og dog insisterende konstruktion bygget af sugerør, elastikker og afdækningsplast. Vinter -20/-21 

- I vores egen ret. Mariano Poaquizas kamp for rettigheder, oplysning og ytringsmuligheder i Ecuadors højland gennem mere end 30 år. Samarbejde om slogans og dokumentarisk arbejde i området omkring Simiátug. -11/-12 og fortsat

Plantesanatoriet. Samling af træer og buske, der er bortkastede eller blot forladte. I samarbejde med Sigrids Stue. -18 og fortsat

Gellerup Luftfoto / Vi flyver som vinden blæser. K.A.P – Kite Areal Photography i de gennemgribende bydelsforandringer. Dialog med forbipasserende, involvering og fælles flyvning. Posterpræsentation i Gellerupparken mv. -16 og fortsat

ByTegn. Indridsede tegn og udsagn på mursten og facader. Projekt og præsentation i udstillingsstedet Hjemme igen, Århus. Nov. -21

Hej-projekt. Hilsenens anatomi i kanten af Karen Blixens Boulevard. Kontakt, pause, øjeblik, øjeblikstolkninger, afvisning eller smil. -16 og fortsat

Byværkstedet, Sigrids Udestue, Gellerupparken: offentlighed, medejerskab og produktion i design, træ og tegning. Børn i alderen otte til 12 år. Efterår -19

ReHerb – proces og research. Projekt i Rum46. Krydderurte-gendyrkning, lavenergieksperimenter- og konstruktioner, butiksvindue-display mv., – 15

Overbevisninger – Convicciones. Et involverende kunst- og dokumentarfilmprojekt, som udfoldede sig i samarbejde med personer og grupperinger fra Guamote, Simiátug og Quito i Ecuador. Samarbejde med Grete Aagaard.  -11 og -12 og fortsat


lars om drage


Uddannelse og jobs

Tilknyttet Sigrids Stue - kunstprojekt og platform for samtidskunst i Gellerup. Projektmedarbejder og initiativtager til en række projekter. Se ovenfor.

Uddannelser

  • Suppleringsuddannelsen i Børne- og ungdomskultur. Aarhus Universitet. Dokumenterende beretninger om leg sammen med børn. -90/-92.DPU

  • Århus Kunstakademi. Grafik. -90/-93. Gerrit Rietveld Akademi, (Audio-visual/Timebased Art), Holland -94/- 95.

  • Cand.pæd. i Billedkunst. Fokus: kritisk, social samtidskunst, visuel kultur og visuel antropologi, –04

Jobs

Lærer på højskole, ungdomsskole, daghøjskole, specialundervisning for børn, unge og voksne mv. Huskunstneropgaver

Underviser på kurset v. ANTV. Fællesprojekter for holdet: Byggeby Forever og  Mennesker & steder – Sydhavnen Århus