Gå til hovedindhold
 

Græsfodboldbane ved Karen Blixens Boulevard. August 2016

Vi flyver som vinden blæser

Om luftfotografisk ide og praksis 2015 til 2022.  Projektbasis: Sigrids Stue, Gellerup

Optagelserne finder sted over byggefelter, nedrivninger, nye veje og byggerier. Det sker med drage og påmonteret kamera. En del af luftfotografierne ser jeg på sammen med folk. Fx i form af storformatprint. Billederne mødes ofte med undren ... erindringer om noget af det, der var i bydelen Gellerupparken. Et nybyggeri placerer sig oven på erfaret liv.

Maj 2015. Bentesvej. I strid vind og udstyret med solide arbejdshandsker håndterede Med unge Øjnes projektmedarbejder Ramez den tynde nylonline, der førte op til vores vildt slingrende deltadrage. Et GoPro-kamera, som var monteret under dragen, filmede bydelsforandringerne. 

Flyvninger, optagelser og præsentationer fortsætter i 2022 og 2023.

Videonotat herunder: Bentesvej 41 - 51. Maj 2015 (1:38) Reallyd.

Området, der ses på luftoptagelsen, udgjorde byggegrunden for Blixens og et parkeringshus. Indvielsen skete i maj 2019. Blixens huser bl.a. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Der er 1000 ansatte i huset.

Se også videonotatet Cykletegne. 2017 (1:04)

Uddrag af ansøgning til Gellerup Kulturmidler, Århus Kommune, 2022:

Fotografi, som sker i 60 meters højde midt i Gellerupparken, er noget særligt. Manden, der har sat drage og sportskamera op mellem blokkene, står synligt og uden en bestemt plan. Det er mig, som står der. Ofte sammen med nysgerrige børn. Og mest i moderat blæst.

„Det er et rum, der måles ud fra mig som nulpunkt for rumligheden. Jeg ser ikke rummet udefra som en ydre skal, men jeg oplever det indefra, og jeg omsluttes af det.

Alt i alt er verden ikke foran mig, men omkring mig.“

Inspireret af Merleau-Ponty kropsfilosofi taler jeg om det, der sker, når dragen er sat op. Luftfotograferingen støtter opmærksomheden på rummet. Ikke blot som byrum - ’den ydre skal’ - men mere det at mærke rum og krop ... vind, højde, vibrationer i linen, træk, lys, afstande og tid.

Flyvningen rummer både elegance og mulighed for havari i fald- og kastevindene mellem blokkene. Kontroltab er en realitet. Men gevinsten består af en stolt svævende prik højt på himlen – og dertil en håndfuld usædvanlige luftfotografier.  /LH

 
vi flyver
vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver som
 • vi flyver som
 • vi flyver
 • vi flyver som
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver
 • vi flyver som
 • Vi flyver som vinden blæser Sigrids Stue
 • Vi flyver som vinden blæser Sigrids Stue
 • vi flyver som
 • vi flyver som