visual-LOGO-1

Tekster og citater: ‘Overbevisninger’ – kamp for forandring

Projektet Overbevisninger – Convicciones

Projektet er initieret og realiseret af Lars Henningsen, Visual Remarks og billedkunster Grete Aagaard, Neighbourhood Remarks. Projektet etablerede kontakt til ecuadorianere, der arbejder for en sag, som står frem, handler og markerer sig i landets hastigt accelererende udvikling. Hvad skete? I forordet til projektpublikationen står der, at:

guamote  gennemsyn af optagelser

 

 

’vi interagerede, designede og fortalte sammen med vore medvirkende. Vi skabte beretninger om mødet, og vi indgik i arbejdsforløb, som vore samarbejdspartnere gav udtryk for var direkte brugbare i deres virke og hverdag. Det skete i materialer og medier, vi sammen blev enige om. Projektet tog form i fælles produktivitet.’  (Læs)

Og senere i publikationen:

’Der er tale om forskydning skabt i samarbejdsforløb. Vi kan tale om etableringen af et socialt mellemrum. Der udfolder sig en alternative social praksis for en tid. Vaner, magtforhold, sociale sammenhænge, gængse kommunikationsformer mv. underkastes undersøgelse og bearbejdning. Steder, spørgsmål, problemstillinger, materialer, udvekslingsformer kan ses som dele af fælles muligheder og veje.’

Artikel: ’I bjergene, hos menneskene under ækvatorlinien. Om fælles produktion og lokal anvendelighed’ v. Lars Henningsen og Grete Aagaard  (Læs)

Hele projektpublikationen: Overbevisninger – Convicciones    (Læs)

Om filmen Frihed til at tale

guamote nær to kvinder’Når man ser videoen ”Freedom to speak up” er der en halvusynlig drivende kraft, nemlig det faktum at de medvirkende kvinder bliver set. De bliver set, ikke i deres daglige roller, men i den særlige proces det er at sætte magtens ord på sig selv.

 

Og de bliver set af udefrakommende, nogle der – forestiller jeg mig – giver anerkendelse og måske prestige til formuleringsprocessen. De to danskere er både samarbejdspartnere og publikum og uden disses mellemkomst ville processen have været en helt anden eller måske ikke have fundet sted. Det er i mødet mellem forskellige perspektiver, praksisser og interesser at kollaborative projekter bliver til.’

Artikel: ’Kollaborative videoprojekter’ v. filmkonsulent / New Danish Screen Jakob Kirstein Høgel   (Læs)


Back to Top ↑