visual-LOGO-1

OM

guamote oplæsning af rettighederJeg samarbejder fx med en lokal organisation, en dedikeret person, en befolkningsminoritet eller andre grupper, hvis situation måske er overset, omgærdet med selvfølgeligheder, tilsyneladende perifer eller mistolket. Jeg tilbyder her en produktiv position og erfaring. Teknikker og metoder er tilpasningsdygtige. Optagelser ser, hører og vurderer vi undervejs – sammen. Distribution sker i de medier, vi vælger.

Visual Remarks er min platform for udvikling af denne tilgang og praksis. Jeg præsenterer projekter, som tager et involverende og participatorisk afsæt. Erfaringerne er fx aktuelle i kulturstudier, i pædagogisk arbejde og i dokumentarfilmsammenhæng.

Du kan opleve beretninger fra kulturernes nære periferier. Projekterne udfolder sig både i ret fjerne geografier og i de helt hjemlige sammenhaenge: fra fx indianske minoriteter i Mexico og Ecuador til børns lege- og fortællekulturer i Danmark. Politisk kamp og etnicitet veksler med hverdagslige livsudtryk. Du møder mine og deltageres bemærkninger og gensvar … en række ‘remarks’, som her er til din disposition.

God fornøjelse!  Lars Henningsen

 

Projekter 2016

KUNSTALFABETET. Huskunstnerprojekt paa Ellekærskolen. Samarbejde med bl.a. billedkunstner Tanja Nellemann Poulsen og scenograf Sus Haugland og musiker Jacob Vendt. Maj/juni -16

Gellerup Luftfoto. K.A.P – Kite Areal Photography over de omfattende lokale bydelseforandringer. Præsentation v. Instant One / Gellerup C  i august -16.

Under afslutning

Projekt ¡Nuestra calle! - Sikker trafik ved skolerne i Uunt Chiwias. Trafiksikkerhedsprojekt udarbejdet sammen med Galo Chuint i jungleområdet i det østlige Ecuador. Instruktionshæfter på spansk og shuar, hvor den lokale geografiske og trafikale virkelig er indarbejdet i materialets visuelle design. -13 / -16

x_larsog grete kopi

Gennemgang af optagelser, projektet DIGA! Quito, Ecuador 2008

 

 

 

Fælles projekter med billedkunstner Grete Aagaard /Neighbourhood Remarks omfatter bl.a. DIGA (Ecuador 2008), Overbevisninger / Convicciones (Ecuador 2011 – 2012) samt ReHerb (2015 – 2016)

 

Mit faglige fokus har baggrund i kritisk, social samtidskunst, kollaborativ visuel antropologi, børnekulturforskning,  ny fototeori mv. Mine projekter udfolder sig i krydsfelter af film, fotografi, dialog, tekst og handling, og de behandler tematikker som fx identitet, relationer, erindring og visualitet.

Rejser og projekter i Ecuador: -84, -88, -92, -02, -08 og 2011/2012.  Mexico: 2010 og 2011/2012

Jeg underviser på deltidsabasis på ANTV / Tossekassen i tv-produktion med særlig opmærksomhed på voksenpsykiatri, social udveksling i forhold til medvirkende samt opgaveløsning på en socialøkonomisk medievirksomhed.

Baggrund

Egne selvstændige dokumentariske projekter og filmproduktion siden 1991. Særligt vedvarende fokus på involverende og participatoriske tilgange og praksisser i tilsyneladende kulturelle randområder. Teoretiske nøglebegreber siden midten af 2000: ‘Kropsfænomenologi’ (Maurice Merleau-Ponty) og ‘kollektiv refleksivitet’ (Richard Schechner). Et udvalg af produktioner og overvejelser er til rådighed via dette site.

Stadige tilbagevendende tematikker, mennesker og steder er: ‘leg’, ‘billede og sandhed’, krop og kamera’, ‘center og periferi’, ‘erindring’ og ‘rekonstruktion’, ‘slægten Chuints i Uunt Chiwias, Ecuador’, ‘Simiátugs bjergfolk’, ‘Centro Historico Mexico City’ m.v.

Rejser og projekter i Ecuador: -84, -88, -92, -02, -08 og 2011/2012.  Mexico: 2010 og 2011/2012

Aktivt medlem af Århus Filmværksted 1988 til ca. 2005 . Medlem af projektredaktionen i perioden 1998 til 2004. Vi behandlede ca. 80 ansøgninger årligt inden for genrerne ‘fiktion’, ‘dokumentarfilm’ samt ‘eksperiment’. Medinitiativtager til flere projekter på Århus Filmværksted sammen med bl.a. antropolog Hanne Miriam Larsen: ‘Den Fortsatte Historie’ og ‘DocLab’.

Samarbejdsopgaver og undervisning: Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, pædagoguddannelser mv. – særligt mhp. mediefag, visuelle medier, børns leg; medielege, fortælling mv.

Specialundervisningsopgaver på højskole, specialskoler, inden for den folkeoplysende voksenundervisning/ hensyntagende specialundervisning, STU/unge og voksne med vidtgående handicaps – dette med fagligt fokus på visuelle medier som støtte for identitetsudvikling, alternativ og supplerende kommunikation mv.

Uddannelser

Læreruddannelse, Vordingborg Statsseminarium, -79. Suppleringsuddannelsen i Børne- og ungdomskultur. Aarhus Universitet, -90/-92. Århus Kunstakademi. Grafik, foto og rumlig form v. Thomas Andersson, -90/-93. Gerrit Rietveld Akademy, (Audio-visual/Timebased Art), Holland -94/-95. DPU. Cand.pæd. Billedkunst, fokus: visuel kultur og visuel antropologi, –04.

 

 

simiatug  lars og mariano poaquiza se film igennem

Gennemsyn af filmen ‘Folk og stemmer’ sammen med Mariano Poaquizo, Simiátug, Ecuador

 

Medlem af

GellerupKunstnerNetværk og DBF/Danske Billedkunstneres Fagforening

Kontinuerlige undersøgelser

Den rekonstruerede virkelighed. Spørgsmålet er, hvordan vi kan vise (rekonstruere!) det, som er sket, men som ikke blev fotograferet eller filmet? Overvejende fokus gælder fx mere eller mindre vellykkede stilistiske og fortællemæssige greb i tv, nyhedsudsendelser, dokumentarprogrammer mv.

Seneste projekter

– de fleste projekter er præsenteret på denne hjemmeside.

ReHerb – proces og research.  Projekt i Rum46 / Learning Socialities. Krydderurte-gendyrkning, lavenergieksperimenter- og konstruktioner, butiksvindue-display mv., – 15

Gellerup Airborne. Flyvning og video over urbane områder i favntag med omsiggribende byfornyelse. KunstnerNetværk Gellerup, præsentation og udstilling: IND-VANDRER-HISTORIER OG BILLEDFORTÆLLINGER i Sigrids Stue, maj -14

Projektet Med Unge Øjne, børneworkshops, foto og video – fælles visuelt blik på fælles handlinger – individuel og kollektiv erindring. Tovsgårdsladen, Toveshøj/Gellerup. -13 til -15

Gi’ en ting – Ta’ en ting. Udveksling af lomme- og taskeindhold via tableaux og hyldearrangement på Godsbanen. April / maj -14

Skilteskoven. Del af projekt Kunstruten v. AABKC. Tegninger og collage v. børn i Gellerup. Præsentation ved Brabrandstien. Maj – Juni -14

What is – from your perspective – important in a cultural collaborative project? Præsentation og udsagn fra en række af Visual Remarks’ projektdeltagere gennem 20 år. Konferencen RETHINK Participatory Cultural Citizenship v.  Aarhus Universitet og RETHINK 2017

Samarbejdsprojekt. ACCIONES sociales – NOTAS visuales. Animationsfilm og dokumentarfilm fra Visual Remarks som del af  projekt- og udstillingsstedet GybByg v. Gitte Bog, Mexico City. Nov. -13

Overbevisninger – Convicciones: et involverende kunst- og dokumentarfilmprojekt, som udfoldede sig i samarbejde med en række engagerede mennesker og grupperinger fra Guamote, Simiátug og Quito i Ecuador i vinteren -11 og -12. Projektet var initieret og realiseret i samarbejde med billedkunster Grete Aagaard, Neighbourhood Remarks. Projektets omfattede følgende film, der var resultat af direkte samarbejde med partnerne i Ecuador: Folk og stemmer / Gentes y vocesFrihed til at tale / La libertad de hablar samt Jordskred / Landslide.

 


Back to Top ↑