visual-LOGO-1

“Hvad leger børn i SFO?”

I et år deltog børn som som medskabende dokumentarister i et omfattende projektforløb i SFO Risskov. Det fælles spørgsmål var: ’Hvad leger børn i SFO?’ Børnegrupperne bidrog aktivt til at skabe film om de lege, som var – og er – en vigtig del af livet i SFOen. De førte ofte kamera og mikrofon, og tilrettelagte beretninger skiftede med mere spontane bidrag.

Jeg indgik i direkte udveksling med børnegrupperne. Dialog, kontakt og det at dele ud af viden om leg udgjorde en central del af både ide og projekt.

Et af flere resultater er filmen: Myren Gertrud og andre fortællinger og lege  Se hele filmen  (21:00) 2000

 

leg div dreng i kamera kopi bred

Filmen kan også ses som selvstændige sekvenser. Links og korte tematiske præsentationer ses herunder. Det er er en vigtig pointe, at film og sekvenser kan opleves af både børn og voksne. Der er erfaringen, at lege og fortællinger i filmprojektet inspirerer andre børn til leg: lege- og fortællekulturerne bliver støttet af den dokumentariske beretning!

 

Optagelser og udvekslinger baserede sig meget ofte på børnenes erfaringer med karakterer og fortællinger fra medier og film:

Medieinspirerede lege

Vælte klodser og Pokémon-tv (0:50)

Tv-sport og en reklame (2:22)

 

Kontakt mellem barn, børnegruppe og dokumentarist

Spørgsmål, forslag og kommentarer lyder ofte hen over kamera og mikrofon. Filmsekvenserne er:

Hr. Gris og fru Pindsvin (2:07)

Tyrannen og slaverne  (1:34)   Denne sekvens er her versioneret, så vi ser et eksempel på de komplekse og raffinerede samspil, som sker  mellem tre positioner i fortælling: Iscenesætterplan – Realplan – Rolle. I nogle passager af legen er positionerne adskilte – i andre virker de tæt forbundne. Dokumentaristen påvirker med sit kamera både iscenesættelser, realplan og indlevelse i rollerne.

 

 

klodse myr copyVise frem til kameraet

Miniaturelegetøj er genstand for intense studier; detaljer, former og lys fremhæves i kameraets søger og inviterer til optagelse. Filmsekvenserne er:

Børneparken (1:40)

Kleopatras slot (1:17)

Krig og krokodiller (0:52)

 

Gys

Børnegrupperne i SFO Risskov etablerede tillige et særligt rum, et fortællerum, hvor fremvisning og iscenesættelse gjaldt en populær genre; nemlig gyserhistorier. Følgende historie er én af mange, børnene fortalte til kamera og mikrofon:

Heksen Hylda (2:18)

 

Rundt i SFO – kropslige lege med kamera og mikrofon

I projekt og film: Myren Gertrud og andre fortællinger og lege var brugen af videokamera håndholdt og bevægelig;  det blev ført i samspil med kropslig bevægelse, leg og medie.  Se udvalgte filmsekvenser:

Diddl-ræs   (2:13)

I baghold på helten (1:07)

Køre, løbe, hoppe og stå på hovedet i SFO  (0:58)

 

Se en udvalgt sekvens: Diddl-ræs::

 

Forskningsprojektet havde udgangspunkt i Syddansk Universitet og børnekulturforsker Flemmings Mouritsens initiativer. Den samlende overskrift var Børns fortællekultur. Projektet er bl.a. formidlet her:

Artikel med overvejelser om projektvinkel og legeforløb:  ’Børn og voksne skaber beretninger om leg. Cirkus, klovn, dino, leopard … – Det kan godt være vi laver det om’ v. Lars Henningsen. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, nr. 48,  -05   (Læs her)

Arbejdsnotat, Imagine Reality. ’Sandhed, autenticitet og samarbejde i kulturernes nære periferi ’ v. Lars Henningsen. Dec. -12. (Læs)

Kronik: Blir’ legen væk, Aarhus Stiftstidende 1.6.2013  (Læs)

 

Citater og tekster

 

Tags: , , , ,
Back to Top ↑