visual-LOGO-1

Tekster og citater – Leg mellem fiktion og dokumentation

 

Om kulturel omsætning og kropslige udtryk

leg vildA skyde1

’Film, tegnefilm, reklamer, ja, selv tv-avisen, endog bøger kan bruges som lager for legenes udtryk og fortællinger. Herfra hentes figurer, handlingsgange, dialoger, talemåder, engelsksnak, bevægelser, gestus, stemmeføringer, måder at gå på, måder at sætte sig på, måder at spytte på, måder at dø på ikke mindst, måder at ralle på, alt muligt omsat ofte artistisk i legene. Ikke sjældent parodierer de det.’

Artikel: ’Drengeleg og actionmænd’ v. Flemming Mouritsen. Debathæfte til Videoen om drenges vilde lege. – det er livet, det handler om! Foreningen Vildskud -91  (Læs)

 

vilde lege ‘Leg med kamera består ikke blot af ord og replikker. Effektfulde kropslige udtryk, bevægemønstre, positioneringer og relationer bliver ofte udlevet og undersøgt i rummet omkring kameraet. Intens ageren og kropsbevægelse kan vekselvirke med ideer og forslag: sådan gør denne her figur, når du bevæger dig et sted, der ser sådan her ud.

 

’I leg med mange deltagere kan kameraet være omgivet af børn, der bevæger sig i komplekse, kropslige samspil. Her udfoldes flere samtidige delfortællinger eller delperspektiver. Kameraet er ikke nødvendigvis i centrum i legen, men repræsenterer et incitament og krydsfelt i det fotografiske rum.’

Artikel: Børn og voksne skaber beretninger om leg. Cirkus, klovn, dino, leopard, kanin … “Det kan godt være, vi gør det helt om” v. Lars Henningsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 48. 2005  (Læs her)

 

leg vild C skyde3’Samspil, hvor agerende kroppe, sansninger, rum, fantasier veksler og virker i dannelsen af leg og fortællinger. Jeg har søgt at vise, hvordan kameraer indgår i sådanne udtryk. Der er ikke blot tale om en kropslig medieleg med kropslige kvaliteter. Perspektivet er mere omfattende. Det handler om udfoldelser, som på samme tid er kropslige, virtuelle – og sociale. Tanke og krop samtidig og sammen.’

Artikel: ’Så gør jeg sådan her … nærmest. Et kropsfænomenologisk blik på leg med kamera  v. Lars Henningsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 45. -02  (Læs)

 

’Kropslighed og bevægelse placerer sig i denne artikel som en – måske uventet – nøgle til brug visuelle medier i pædagogisk arbejde. En anden vigtig vinkel fokuserer på relationer, altså det børn, unge og pædagoger ønsker at gøre og undersøge sammen. Her er det oplagt at inddrage visuelle medier som fotografiapparat, videokamera og mobiltelefon. Børn og unge udforsker allerede udstyrets muligheder.’

Kapitlet: ’Fortællende visuelle medier – introduktion og perspektiv’ v. Lars Henningsen. I: Dansk, kultur og kommunikation. Et pædagogisk perspektiv. Akademisk Forlag. 2012.  Der henvises til bogudgivelsen.

 

Om Robotterne går sig en tur

’Videoen ser jeg som en gestus til kroppen og kroppens bevægelse: kroppe omkring et kamera. Kroppe i tæt samspil omkring batteridrevent legetøj, der kører og maser af sted i ubehjælpsomme og dog for en tid fascinerende afarter af bevægelse.’

Notat: ’Øjeblikke før ordet. Videoen Robotterne går sig en tur: Refleksioner og notater’. Lars Henningsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 53. -08  (Læs)


Back to Top ↑