visual-LOGO-1

Citater og tekster – lege med videokamera

 

Om kontakt og udveksling under tilblivelsen af filmen Myren Gertrud og andre lege og fortællinger:

klodse copy’Min dokumentariske indsats havde ikke til hensigt i ubemærkethed at indfange et aftryk – eller spor – af alle udfoldelserne i børnehøjde. (…) Der skete det, at jeg både skildrede, deltog i og forstærkede dele af børnekulturerne. Jeg tilbød en brugbar og skabende dokumentarisk position, som var åben for forhandling og forandring.

 

’De deltagende børn markerede dog ofte en klar bevidsthed om konstruktionens muligheder i visuelle medier. Børnene så oftest på optagelserne som netop optagelser og billeder – og ikke som en ufiltreret virkelighed, der blev genereret af et kamera.’

 

’Et særligt kendetegn for børns legekulturer er aktive transformationer og kombinationer af alskens populærkulturelle tilbud. Dvs. at børnene ikke blot imiterer indtrykkene, men at de derimod produktivt omformer dem til nye udtryk.

Arbejdsnotat, Imagine Reality. ’Sandhed, autenticitet og samarbejde i kulturernes nære periferi ’ v. Lars Henningsen. -12  (Læs)

 

Om børn som medskabende dokumentarister i SFO:

Antropologen Hanne Miriam Larsen overvejer de erfaringer, der udvikles, når børnegrupper inddrages i dokumentation af deres lege:

diddl leg‘Kameraet overdrages til børnene, der bliver medskabende dokumentarister i forhold til deres egen livsverden. Processen er kollaborativ, produktet er et fælles konstrukt. Det, som formidles, er ikke en objektiv eviggyldig sandhed om børns legekultur, men en fællesproduceret forhandlet viden, der udspringer af de sociale relationer, som opstår, vedligeholdes og redefineres gennem legen.’

 

’I den basale betydning er et medie altså en brugsgenstand der sætter mennesker i stand til at udveksle information og dermed agere socialt.  Kameraet er altså på lige fod med andre medier – en hulevæg, et akvarelmaleri, plasticbiler og påklædningsdukker – et redskab til identitetskonstruktion der er skabt af og gives betydning af de intersubjektive relationer det udspringer af og indgår i.’

Artikel: ’Det intersubjektive kamera – om dokumentarfilmen og den etnografiske metode’ v. Hanne Miriam Larsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 45. 2002  (Læs)

 

Om lokale fortsatte fortællinger i SFO:

’Et karakteristisk træk (…) er, at videoptagelser bliver institutionen til del, såvel børn, stuer som forældre. Desuden kan optegnelser, interviews og artikler bidrage til institutionsdagligdagen. Børns fortællinger, tegninger og videooptagelser kan tillige indgå som en art dagbog for den lokale sammenhæng og som inspiration til nye lege for børn.’

Artikel: ’Børn og voksne skaber beretninger om leg. Cirkus, klovn, dino, leopard … – Det kan godt være vi laver det om’ v. Lars Henningsen. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 52. 2005  (Læs her)

 

Om leg, udvikling og pædagogisk arbejde:

’Selvfølgelig kan børn ikke håndtere livet selv. Pointen er, at det kan pædagogerne heller ikke. Børnene og pædagogerne er principielt i samme båd. Pædagogerne kan ikke opdrage i traditionel forstand, men de kan deltage i en fælles undersøgelse af de spørgsmål, der rejses undervejs i legen.

Derfor kunne spørgsmålet fra begge parter lyde sådan her: ”Jeg vil gerne finde ud af det her, vil du være med?”.

Artikel: ’Kameraet som kampvogn. Legekulturen i pædagogisk arbejde v.  Klaus Thestrup. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 45. -02  (Læs)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA’Begrebet ”Børnehave” er måske egentlig ikke dækkende for en pædagogisk position, der tager børnekulturen og teknologien alvorligt. Ordet associerer til en smuk have, hvor børnene befinder sig i fred og ro fjernt fra de voksnes urolige og vanskelige verden. Men børn er ikke isolerede og kan ikke isoleres i daginstitutioner. (…)

Det handler om teknologi som et samfundsmæssigt vilkår og om medieleg som en mulighed for at tematisere dette vilkår. Det er ganske enkelt påtrængende at finde pædagogiske strategier, der forholder sig til den tid, børn og unge befinder sig i.’

Artikel: ’Skærmen ned på gulvet. Medieleg med limousiner, kamera og Bratzdukker’ v. Klaus Thestrup Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 50. -05  (Læs)

leg kt artikel hptv8

’Det er indlysende, at børn lærer noget af at lege med medier – indlysende, fordi børn lærer noget, uanset hvad de leger med. Af samme grund er jeg skeptisk over for den pædagogiske instrumentalisering af legen, man ofte støder på i mere eller mindre forklædt form, fordi denne instrumentalisering spænder legen for didaktiske nytteformål, der – uanset hvor sympatiske de måtte synes – kun er med til at begrænse legens erkendelsesmæssige potentialer.’

Artikel: ’Om at lege med medier’ v. Lars Kiel Bertelsen. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 50. -05  (Læs)


Back to Top ↑