visual-LOGO-1

Deltagerinvolvering har været et stadigt kendetegn for mine projekter. I et af de første dokumentarfilmprojekter om drenges vilde lege var det en selvfølgelighed, at vi sammen så dagens optagelser igennem. De blev kommenteret, tolket og forslag til nye optagelsesforløb blev til.

I denne optik og praksis opbygger medvirkende og dokumentaristen erfaringer sammen. Ny viden bliver genereret i processer og dialoger. Visuelle medier udgør en platform for gensvar og reaktion.

For mig at se, sker der parallelt hermed en interessant udveksling omkring et kamera. Der er tale om et socialt og kropsligt rum, hvor roller skifter og hvor ideer og ny selvindsigt – nysyn – bliver til.

Selvfølgelig er dokumentaristen synligt og aktivt tilstede. Jeg ser på det som en form for frugtbar ‘anderledeshed’. Dokumentartisten kan fx bidrage med særlige færdigheder og viden når det gælder billeder, lyd og distribution.

Det helt særlige bidrag fra dokumentaristen handler dog om de udtalte (og uudtalte) spørgsmål til praksisser og socialt liv, som deltagelse og nærvær åbner for.

Mit forslag til et karakteristika for deltagerbaserede projekter handler derfor om en gruppes evne til på samme tid at kunne veksle mellem indlevelse og distance. – Forløb, hvor der er blik for hinandens forslag og tillid til, at en realisering af ideerne vil ske på kort eller lidt længere sigt.

/LH


Back to Top ↑