visual-LOGO-1

Børn kan være med til at skabe film om deres lege og fortællinger! De kender ofte en hel del til virkemidler og udtryk, når det gælder kameraer og mikrofoner. Resultatet er billeder, lyde og leg; medieinspirerede lege! Børnene deltager som medskabende dokumentarister om og i leg.

Ikke kun udstyret giver inspiration til legen – det gør alle mulige oplevelser og erfaringer med medier, tv-programmer, film mv. selvsagt også i høj grad.

Det er min oplevelse, at denne overskudsprægede legekultur alt for ofte overses eller misforstås. Udfoldelserne opfattes måske som forstyrrende, meningsløse og kaotiske …

Begrebet ‘medieleg’ har baggrund i Magareta Rönnbergs iagttagelser af svenske børn, der så tv, og som legede stærkt inspireret af børneudsendelserne.

Denne vinkel på medier, bøns legekulturer og fortællinger blev introduceret i dansk sammenhæng i slutningen af 1980’erne af børnekulturforskerne Flemming Mouritsen og Carsten Jessen i regí af BUKS – Børne- og ungdomskultursammenslutningen.

I 90’erne undergik begrebet ‘medieleg’ en udvidelse, idet jeg sammen med børn skabte beretninger om og i leg: den teknologiske udvikling var med os. Vi kunne nu færdes med det kompakte udstyr netop dér, hvor legene udfoldede sig.

Senere fra 2000 og frem har medielegsforskeren Klaus Thestrup kombineret bl.a. drama og medieleg i et pædagogisk begreb om ‘det eksperimenterede fællesskab’.

LH


Back to Top ↑