visual-LOGO-1

En kollektion til studie og øvelse

Her følger en kollektion af oplæg fra bl.a. min undervisning på pædagoguddannelsen i Gedved og Horsens er her til disposition. Der er tale et udvalg – en kollektion – fra faget Dansk ca. 2006 til 2010 plus senere forløb i DKK, Dansk, kultur og kommunikation. Vægtningen er på lege- og fortællekultur, visuelle medier, dokumentation og livshistorie. De fleste filer indgår her i Word-format, så arkene kan videbearbejdes.

Der er den væsentlige pointe i forb. m. denne kollektion, at en del øvelse og oplæg relaterer til fx følgende film: Myren Gertrud og andre lege og fortællinger. Fisken i hængekøjen og andre tegnefilm. – det er livet, det handler om og  En video om drenges vilde lege m.fl. Ligeledes finder man henvisninger til en del litteratur, som indgår på dette site.

/ Lars Henningsen

Kulturbegreber // praksisser // deltagelse

Hvordan møde børn i deres legekulturer?   (Her)

Den eksperimenterende pædagog (Her)

Optikker på kulturstudier   (Her)

Artefakter  og medier. Øvelse  (Her)

Kulturel modernisering. Øvelse  (Her)

Fisken i hængekøjen og andre tegnefilm.  Øvelse  (Her)

 

 Refleksivitet: leg, fortælling og rollekompleks

- det er livet, det handler om. En video om drenges vilde lege. Øvelse   (Her)

- det er livet, det handler om. En video om drenges vilde lege. Transkription  (Her)

Rollekomplekset i leg og fortælling. Filmsekvensen Tyrannen og slaverne  (Her).      Transkription og model (Her)

Medieleg og rollekompleks. Oplæg  (Her)

Iscenesætterplan. Rollekompleks. Oplæg  (Her)

 

Livshistorie

Begreber om livshistorie. Oplæg  (Læs)

Fotografi og livshistorie. Introduktion  (Her)

Tegne livshistorielandskab. Øvelse  (Her)

Familiefotografi. Øvelse (Her)

Ude og hjemme. Livshistorie  (Her)

 

Omkring kameraet – omkring mediet

Medielege. Oplæg (Her)

Undersøg mediet. Øvelse  (Her)

Hvad er et medie? Oplæg  (Her)

Relationer og processer omkring et kamera. Oplæg  (Her)

Fotografiske – relationelle rum. Model  (Her)

Video og fotografi, både spor og fortælling. Øvelse  (Her)

Foto.  Status – iscenesættelse – gruppe. Øvelse  (Her)

 

Tema: Billeder og visuelle medier i pædagogisk praksis

Medielege og dokumentation  (Her)

Krop, rum, grænse og kamera  (Her)

  • Et nøglefoto til ‘Krop, rum, grænse og kamera':  fra optagelserne til ‘- det er livet, det handler om! En video om drenges vilde lege’ 1991  (Se film her)

Kropslig - rumlig leg omkring kameraet. Optagelser til: - det er livet, det handler om! En video om drenges vilde lege.

  • ‘Det nysgerrige blik’  (Her)
  • Om en dobbelthed – eller ambivalens – i video og fotografi  (Her)
  • ‘At anvende billeder i pædagogisk praksis’ – Noter til  Mette Hannibals kommunikationsmodel  (Her)
  • Begreber // visuelle medier  (Her)
  • Otte øvelser  (Her)

Ideer til tema ‘Fælles dokumentarfilm’ på folkeskolens ældste klassetrin (Her)

 

Og så til sidst: et foto, der på sin egen måde rummer diskussionerne om autenticitet, sandhed osv.

(Her)

‘Spor / aftryk’ – Barnefod i munkesten. Middelalder. Øm Kloster.

 

 

 

 

 

 

 


Back to Top ↑